User not logged   
go to cart
in the cart: 0 items  
  log in here!   in value: 0,00 CZK 
Loading

Ustavování a rovinná měření - FIXTURLASER

     Fixturlaser Go
Podrobnější informace o přístroji Fixturlaser Go - pdf.

     FIXTURLASER XA  ( FIXTURLASER XA - pdf )

 

 

Expresní ustavení – nový přístup k ustavování strojů.
Práce prováděné před a po ustavení: Montáž, nastavení a demontáž jsou sice časově náročné úkony, které však nelze obejít. Kontrola a ustavení strojů probíhají často ve stresujících podmínkách, popř. při plánované odstávce, kdy čas má cenu zlata a vysoká efektivita má zásadní význam. Právě to je příležitost pro ustavení v “boxu”, které zde nazýváme Expesní ustavení. Expresní ustavení zahrnuje všechny tři kroky, a tedy nás přiblíží k jádru problémů našich zákazníků – vyřešit problém s ustavením stroje na místě co nejrychleji a s požadovanou přesností.