User not logged   
go to cart
in the cart: 0 items  
  log in here!   in value: 0,00 CZK 
Loading

Přístroje SKF

    Endoskop řady TKES 10 obsahuje vždy stejnou zobrazovací jednotku a různá provedení kabelu s mikrokamerou.
1. Standartní provedení ohebného kabelu délky 1m ( podobné jako u TKES 1S )
2. Polotuhé provedení kabelu, které drží navolený tvar
3. Ohebné provedení kabelu nastavitelnou polohou ve dvou osách
Kompaktní podsvícená obrazovka o velikosti 3,5" umožňuje jasné zobrazení pozorovaného objektu nebo prohlížení obrázků a videí v přístroji.
Výkonná miniaturní kamera s širokým záběrem a až dvojnásobným zvětšením je úmístěna v koncovce kabelu a předává jasný a ostrý obraz do zobrazovací jednotky. Koncovka kabelu má průměr pouhých 5,8 mm a dodává se v různých provedeních a různou délkou. Displejová jednotka je opatřena SD kartou.
TKES 10F - endoskop s 1m ohebným kabelem, TKES 10S - endoskop s 1m polotuhým kabelem, TKES 10A - endoskop s 1m kabelem a nastavitelnou koncovkou

    Termovizní kamera SKF TKTI 20 umožňuje velmi rychle odhalit potenciálně problematická místa se zvýšenou teplotou díky vizualizaci infračerveného světla, které objekt vyzařuje. Pouze před 15 měsíci byla uvedena na trh první z nové řady termovizních kamer SKF TKTI 10. Tato kamera je velmi úspěšná a její prodej neustále roste. Na trhu ale vzniknul požadavek na pokročilou termovizní kameru s vyššími parametry a proto byla vyvinuta termovizní kamera  TKTI 20.
Nový přístroj TKTI 20 má devětkrát více pixelů teplotního detektoru než TKTI 10. Zobrazení 160 x 120 pixelů teplotního detektoru je vizualizováno na  velké jasné obrazovce přístroje s  rozlišením  320x240 pixelů. TKTI 20 je přístroj vhodný pro údržbářské kontroly zařízení. Uživatel získává a může uložit detailní termální i digitální obrázek zařízení. Oba obrázky lze mezi sebou prolínat v několika úrovních nebo je  zobrazit jako "obraz v obrazu".
Trvanlivost dobíjecích baterií je pět hodin, což je výrazně více než většina obdobných zařízení s detekorem 160x120 pixelů. Pro zvýšení konfortu obsluhy lze pořizovat k obrázkům hlasový záznam nebo textové poznámky. K dalším vlastnostem patří mimo jiné možnost voby až čtyř kurzorů s volitelnou emisivitou, zobrazení rozdílu teplot kurzorů a laserové zaměřování.
Mezi pokročilé funkce přístroje patří možnost zobrazení izoterm, teplotního spádu, analýzy vybrané oblasti a automatického zobrazování nejteplejšího a nejstudenějšího místa.
Občasné poruchy lze jen velmi těžko odhalit a zabere to obvykle mnoho času. Stejně jako u mnoha obdobných přístrojů lze i TKTI 20 připevnit na stativ a nastavit ukládání obrázků nebo sekvenční snímání pouze při dosažení teploty zvolené uživatelem. Tato vlastnost může technikům významně usnadnit odhalení závady, aniž by byli přítomni u stroje.
Přístroj se dodává v odolné přepravní tašce spolu s nezbytným příslušenstvím. Po návratu do kanceláře lze přenést termografická měření do počítače a provést detailní analýzu. Pro tvorbu protokolů slouží přiložený program.
Ve třetím čtvrtletí roku  2011, bude představena termovize  TKTI 30 s obdobnými vlastnostmi, ale s rozlišením termálního detektoru  320x240 pixelů. To umožní velmi detailní pohled na zobrazované součásti a také pohled na součást z větší vzdálenosti

 

     Stroboskop TKRS 20 využívá LED technologie, která umožňuje výrazně zvýšit počet záblesků   a snížit spotřebu elektrické energie. Další novinkou je paměť přednastavené frekvence a možnost připojení k diagnostickému zařízení SKF Microlog. Jako ostatní ruční stroboskopy je i TKRS 20 dodáván s dálkovým laserovým sensorem. Ten umožňuje velmi snadné nastavení frekvence záblesků a funkci tachometru.
Mimo přístroje TKRS 20, uvádí MaPro na trh také SKF Stroboskop TKRS 10. Stroboskop TKRS 10 je technicky velmi podobný přístroji TMRS 1, který nahrazuje.

     Teploměr TKTL 30 je lehký přenosný přístroj pro bezpečné měření teploty s odstupem od měřeného objektu. Ovládání je extrémně jednoduché, stačí zamířit a stisknou tlačítko a teplota měřeného objektu se zobrazí na displeji. Navíc má TKTL 30 vyjímečně široký měřicí rozsah , vysoký poměr vzdálenosti ku průměru měřené plochy a dvojitý laserový zaměřovač. Teploměr je dodáván s teplotní snímací sondou, která umožňuje kontaktní měření teploty. Rozsah měření -60/1000°C. Teploměr TKTL 30 splňuje všechny potřeby profesionální údržby. Pomocí bezkontaktního měření teploty získá údržba lepší přehled o provozním stavu strojů, což vede ke zvýšení bezpečnosti a snížení odstávek. Typickým využitím je kontrola ložiskových těles, kontrola fluidní techniky a tepelné audity.

     TKTL 10 - TKTL 20 bezkontaktní teploměry
Oba teploměry TKTL 10 a TKTL 20 jsou přenosné přístroje odlehčené konstrukce pro bezpečné měření teploty bezkontaktním způsobem. Jejich ovládání je velmi snadné, jednoduše se zamíří na měřený objekt, stiskne se tlačítko a na displeji se zobrazí naměřená teplota.  
Široký rozsah teplot -60 až 625 °C. Průměr vzdálenosti ku průměru měřené plochy 16 : 1, umožní přesnější měření na větší vzdálenost.
Laserové zaměřování. Osvětlení pomocí led diod usnadňuje měření v tmavých prostorách. Automatické vypínání. Pevně nastavená emisivita
na 0,95, vhodné pro většinu aplikací.  TKTL 20 má volitelnou emisivitu mezi 0,1 až 1,0.

     

     TKSA 40 - zařízení na ustavování strojů
TKSA 40 se skládá ze dvou měřicích jednotek a zobrazovací jednotky. Měřicí jednotky jsou opatřeny mechanickými držáky a upevněny řetězy k hřídelům. Obě měřicí jednotky vysílají laserový paprsek, který dopadá na snímač polohy detektoru a stupnici na druhé jednotce.
Jednotku lze připojit k počítači bez zvláštního softwaru, vyvolat uložené soubory a podle potřeby je sdílet. K připojení k počítači je určen USB port. Jednotka umožňuje uživateli ukládat a sdílet měření, přímo porovnávat výsledky s maximálními přípustnými hodnotami nesouososti
a ustavit stroj podle aktuálních hodnot  a podrobných údajů na displeji. Soubory jsou ukládány ve formátu .bmp a .txt, a tedy k jejich otevření není zapotřebí speciální software.
Soubor obsahuje:  popis aplikace (veškeré zadané rozměry včetně otáček motoru),  výsledky měření (svislé / vodorovné),  výsledky kontroly měkké patky (pokud je provedena)     Popis přístroje TKSA 40

     TKSA 20 - zařízení na ustavování strojů
Dokonalé vyrovnání hřídelů zabraňuje předčasnému selhání ložisek, únavě hřídele, vzniku netěsností a vibracím. Dále snižuje riziko přehřátí
a omezuje nadměrnou spotřebu energie. Zařízení na ustavení strojů TKSA 20 nabízí snadný a přesný způsob nastavení hřídelů dvou rotačních strojů soustrojí do přímky. TKSA 20 se skládá ze dvou měřicích jednotek a zobrazovací jednotky. Měřicí jednotky jsou vybaveny mechanickými držáky pro upevnění na hřídel, avšak mohou být upevněny také řetězy. Obě měřicí jednotky vysílají laserový paprsek, který dopadá na detektor se snímačem polohy a stupnici na druhé jednotce. Měřicí jednotky jsou dále vybaveny libelou, která usnadňuje nastavení do polohy odpovídající 9, 12 a 3 hodinám. Zobrazovací jednotka, která je vybavena pouhými pěti tlačítky včetně vypínače, poskytuje  jasné hodnoty pro spojky i patky v „reálném čase“ v průběhu vyrovnávání. Po změření nesouososti lze jednoduše vyrovnat hřídele posunutím volně stavitelného stroje. Popis přístroje TKSA 20


     TKGT1 - souprava pro testování plastických maziv
Pomocí soupravy TKGT 1 lze provést rychle a snadno test na jehož základě lze určit stav nepoužitého a použitého plastického maziva     přímo v provozu. Metoda obsahuje tři testy: určení konzistence (v patentovém řízení), 

 

     Ruční rotační viskozimetr TMVM 1 s digitálním displejem, který je vhodný především pro rychlé zkoušky a srovnávací měření viskozity mazacích olejů. TMVM 1 je přenosný přístroj, který umožňuje provádět měření viskozity mazacích a hydraulických kapalin přímo na místě. Tím se snižují nároky na nákladná a časově náročná laboratorní měření. TMVM 1 - pdf

CMAS 100-SL ukáže celkovou „rychlost“ vibrací zjištěnou na základě měření signálů vibrací stroje a automaticky porovnává s předem naprogramovanými směrnými hodnotami Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO.
Nyní dokáží jak nezkušení, tak zkušení uživatelé rychle a přesně posoudit stav točivých strojů ve vašem závodě. Pracovníci údržby nebo obsluhy vybavení tímto odolným, ergonomickým a snadno ovladatelným přístrojem mohou včas upozornit na potenciální problémy strojů,
než se vyskytne nákladná porucha. Další údaje o CMAS 100-SL

      

     Termovizní kamera TMTI 2DT je termografický zobrazovací přístroj, který je založen na nechlazeném mikrobolometru. Termovizní snímky jsou zobrazovány na 3 1/2“ barevném displeji podsvíceném LED diodami. Displej s 19200 pixely zaručuje ostrý obraz. Snímky mohou být zobrazovány v jedné ze čtyř barevných palet podle volby uživatele. Středový pixel na displeji lze při použití zvýraznit laserovým zaměřovačem. Na displeji mohou být zobrazeny teploty od -10°C do 500 °C (od 14 °F do 932 °C), jakož i teploty nejteplejších a nejstudenějších míst v obrazu, která byla nalezena hledáčkem nejteplejších a nejstudenějších bodů podle zadání uživatele. Je to užitečné pro stanovení mezních podmínek na místě. Radiometrické snímky mohou být uloženy na paměťovou kartu SD (která je součástí dodávky) a později vyvolány a analyzovány. Snímky lze rovněž uložit z paměťové karty do počítače a později analyzovat, použít ke zpracování zprávy a vytisknout.
Použití : zjištění a odstranění elektrických závad, zjištění horkých míst na rozvaděčích, zjištění vadných transformátorů a volných elektrických spojů, měření teploty ložiska, měření teploty spojky, která je příznakem nesouososti, kontrola účinnosti výměny tepla, monitorování technologických zařízení, monitorování průmyslových pecí a zjišťování netěsných míst a poškozené izolace .....
Termovizní kamera TMTI 2DT - pdf

     Termovizní kamera TKTI 10 od SKF byla vyvinuta s důrazem právě na použití v průmyslové údržbě bez nutnosti hlubších znalostí v       
oblasti termografie. Na rozdíl od ostatních zařízení s nízkou nákupní cenou umožňuje TKTI 10 pořizování a ukládání jak termovizních tak
i digitálních fotografií a jejich vzájemné překrývání. To umožňuje mnohem snažší orientaci a ananlýzu zobrazeného objektu. Díky kompaktnímu, ergonometrickému provední a nízké hmotnosti  je kamera vhodná pro použití ve všech odvětvích výroby a její odolná kostrukce vyhovuje průmyslovému prostředí. Zabudovaný akumulátor umožňuje až 6 hodin provozu bez dobíjení a to ve většině provozních prostředí, včetně neosvětlených míst, jako jsou třeba elektrické rozvaděče. Významným pomocníkem může být i možnost uložit v terénu k  fotografii  také hlasovou poznámku. 
     Uživetelům s dobrou znalostí termovizní technologie umožňuje provádět hlubší analýzu pomocí zabudovaných programů. Jedná se
o zobrazení  izoterm, teplotních rozdílů, automatického zobrazení nejteplejšího a nejstudenějšího místa, možnost volby dvou kursorů a další.
     Termovizní kamera TKTI 10 se dodává v odolném kufříku, který obsahuje všechny nezbytné díly pro provádění a archivaci termovizních měření. Přiložený program umožňuje další zpracování snímků a tvorbu protokolů v kanceláři. 

     Detektor elektrických výbojů TKED 1
Nový SKF detektor elektrických výbojů  TKED 1 je ruční přístroj inovovaný firmou SKF (patentovaná technologie), který detekuje počet elektrických výbojů v ložiskách elektrických strojů. Od 90tých let 20 století se začínají velmi běžně používat pro řízení střídavých točivých     strojů frekvenční měniče, čímž se šetří elektrická energie. Nevýhodou řízení pomocí frekvenčních měničů je fakt, že elektromotory jsou více náchylné na elektrickou erozi v ložiskách. Od chvíle kdy se motor začne rozbíhat, indukuje vysokofrekvenční měnič napětí na rotoru stroje, které roste do doby než najde cestu k uzemnění přes stator motoru. Často jsou cestou nejmenšího odporu ložiska stroje. Když dosáhne napětí dostatečné úrovně k překonání mazivového filmu, dojde k elektrickému výboji. Po určité době mohou výboje způsobit elektrickou erozi, která vede k poškození ložisek a následné neplánované odstávce celého stroje. Nyní však existuje snadný a finančně nenáročný způsob odhalení elektrické eroze na ložiskách elektromotorů. Pomocí detektoru elektrických výbojů  TKED 1 je možné monitorovat počet elektrických výbojů v ložiskách elektromotorů. TKED1 má pouze dvě ovládací tlačítka a umožňuje kontrolu bezkontaktním způsobem. Díky příznivé ceně je to zařízení, které "musí být" v každé údržbě, opravně nebo navijárně elektromotorů.   Na rozdíl od tradičních metod lze detekovat elektrické výboje v ložiskách ještě před tím, než dojde k jejich poškození. Pokud bude TKED 1 zařazen do prediktivní údržby, může výrazně pomoci     
při předcházení neplánovaných odstávek elektrických strojů. 
Oblasti použití:                                                                                  
       ·      Všechna odvětví průmyslu s elektromotory řízenými frekvenčním měničem                      
       ·      Technici výrobních závodů kteří řeší životnost el. strojů.                                 
       ·      Servisní organizace                                                                        
       ·      Opravny elektromotorů                

                                                      

          Stroboskop TMRS 1 ( Stroboskop TMRS 1 - pdf )
SKF stroboskop TMRS 1 umožňuje optické zastavení dílů, které se otáčí nebo vykonávají vratný pohyb.To umožní obsluze optickou kontrolu stroje bez nutnosti jeho zastavení. Typickým příkladem použití jsou čerpadla, ventilátory, elektromotory, převodovky, řemenové pohony a další podobná zařízení. 
 SKF stroboskop TMRS 1 je ruční přístroj dodávaný v pevném kufříku spolu s akumulátorem a nabíjecím adaptérem 100-240VA (50/60Hz) a vstupem na čtyři nejrozšířenější typy zástrček. V kufříku je také náhradní výbojka.
 Stroboskop může vytvářet záblesky s frekvencí od 40-12 500 záblesků za minutu. Jestliže se frekvence záblesků shoduje s rychlostí otáčení (ot/min.) nebo rychlostí vratného pohybu (počet cyklů/min.) pohyb stroje se opticky zastaví. Provozovatel může pak provést inspekci stroje jako by byl ve vypnutém stavu. Seřízení počtu záblesků lze provést otočným knoflíkem nebo použitím funkce x 2 nebo ÷ 2 pro rychlejší seřízení. Funkce fázového posunu umožňuje posunutí sledovaného místa na rotující části do vhodné polohy pro kontrolu. To je užitečné třeba v případě optické kontroly jednotlivé lopatky ventilátoru, která je z celkového pohledu špatně viditelná.

     Endoskop TMES 1 ( Endoskop TMES 1 - pdf )
Endoskopie představuje cenově nenáročný a efektivní způsob vizuální kontroly stavu dílů, které jsou zpravidla nepřístupné. Endoskopy SKF řady TMES jsou jednoduché přístroje, které umožňují prohlížet díly v uloženích, která jsou nepřístupná a musela by být jinak rozebrána, jako např. převodovky, ložiska, kompresory, klikové hřídele a lopatky turbín.
 Endoskopy řady TMES lze rovněž používat pro vizuální kontrolu dílů uložení v omezených prostorech, které nejsou za normálních okolností vidět. Oba přístroje TMES 1 a TMES 2 jsou určeny pro průmyslové použití. TMES 1 je vybaven pružným kabelem s optickými vlákny, který má délku 1 metr (3.3 ft), a TMES 2 třímetrovým kabelem (9.9 ft). Tyto kabely jsou ideální pro vizuální prohlídku malých/těsných prostorů, které jsou zpravidla nepřístupné. Konec světlovodného kabelu má průměr 8 mm a umožňuje tedy kontrolu běžných průmyslových zařízení. Kabel přístroje TMES 2 má průměr pouhých 5 mm a je určen pro prohlídku ještě nedostupnějších míst. Kabely obou přístrojů jsou vodotěsné a mohou být ohnuty v poloměru 40 mm (1.8“). Obraz lze ručně zaostřit. Vestavěný světelný zdroj s možností nastavení intenzity osvětlení zaručuje zřetelné zobrazení kontrolovaného dílu. Světelný zdroj je napájen třemi bateriemi 1.5 V (LR14-C) (které nejsou součástí dodávky přístroje).
 TMES 1 nabízí úhel pohledu 60° a TMES 2 úhel 55°. Přestože kabel přístroje TMES 2 má menší průměr, je vyroben z 7400 vláken, která zaručují vynikající viditelnost.
 
Kabel přístrojeTMES 1 se skládá z 3500 vláken, které zajišťují viditelnost na potřebné úrovni.
          N
elze používat pro lékařské účely.

     Endoskop TMES 2  ( Endoskop TMES 2 - pdf  )

     Zařízení na ustavování řemenic TMEB 2 ( Zařízení pro ustavování řemenic TMEB 2 - pdf )
Přesné vyrovnání strojů poháněných řemeny je nezbytné, chceme-li prodloužit životnost řemenů a řemenic, snížit vibrace a náklady na elektrickou energii. Zařízení pro ustavování řemenic TMEB 2 umožňuje snadný a přesný způsob ustavení strojů tak, že jsou proti sobě přesně ustavovány V drážky jednotlivých řemenic.
 Přístroj TMEB 2 obsahuje jednu laserovou vysílací jednotku a jeden přijímač, které se připevní pomocí magnetu přímo do drážek obou řemenic. Laserová jednotka vysílá laserový paprsek ve tvaru přímky, který dopadá na trojrozměrný terč na druhé straně. Podle tvaru dopadajícího paprsku může uživatel snadno určit typ nesouososti a způsob ustavení. To se provede seřízením pohyblivého stroje(ů) tak, až se laserový paprsek kryje s přímkou na přijímači. Pro řetězová kola a drážkované nebo rozvodové řemeny je jako příslušenství dodáván stranový adaptér TMEB A2.

     Zařízení pro ustavování souososti hřídelí TMEA 2 ( Zařízení pro ustavování souososti hřídelí TMEA 2 - pdf )
Správné ustavení souososti hřídelí ve strojírenství je rozhodující pro předcházení předčasným haváriím ložisek, opotřebení hřídelí, těsnění a vzniku vibrací. Dále snižuje riziko přehřívání ložisek a nadměrné spotřeby elektrické energie. Zařízení pro ustavování souososti TMEA 2 od SKF nabízí snadný a rychlý způsob ustavení dvou částí rotujícího soustrojí tak, aby hřídele strojů byly v jedné přímce.
 Zařízení TMEA 2 se skládá ze dvou měřicích jednotek a displejové jednotky. Měřicí jednotky mohou být uchyceny pomocí magnetických úchytek nebo řetězů na hřídele. Obě měřicí jednotky vysílají paprsek ve tvaru přímky, který se promítá na protilehlý detektor polohy a terč s čárovou stupnicí. Měřicí jednotky jsou vybaveny vodováhou pro snadné určení polohy 9, 12 a 3 hodiny. Displejová jednotka se ovládá pouze pěti tlačítky včetně tlačítka zapnuto/vypnuto a zajišťuje jasné zobrazení hodnot na spojce a opěrách v reálném čase během celého ustavovacího procesu. Po změření nesouososti se provede snadné ustavení pohyblivého stroje(ů).

     Přístroj pro seřizování souososti TMEA 1P/2.5 s možností připojení tiskárny
  
( Přístroj pro seřizování souososti TMEA 1P/2.5 s možností připojení tiskárny - pdf  )
Dokonalé ustavení souososti hřídele hraje významnou roli v prevenci předčasného selhání ložisek, únavy materiálu hřídele, problémů s těsněním a vibracemi. Také pomáhá snížit riziko přehřátí a nadměrnou spotřebu energie. Přístroj pro seřizování souososti SKF TMEA 1P/2.5 nabízí snadný a přesný způsob ustavení dvou dílů rotačního stroje tak, aby jejich hřídele ležely v jedné ose.
 TMEA 1P/2.5 se skládá ze dvou měřicích a jedné zobrazovací jednotky. Měřicí jednotky jsou opatřeny konzolemi a k hřídelím je lze připevnit řetězem. Obě jednotky vysílají laserový paprsek, který dopadá na detektor polohy na druhé jednotce. Obě jednotky jsou také vybaveny lihovou libelou, jež umožňuje snadné umístění do poloh 9, 12 a 3 hodiny. Zobrazovací jednotka s displejem je ovládána pouhými 6 tlačítky (včetně tlačítka on/off) a ukazuje hodnoty naměřené během ustavování v „reálném čase“. Displej je vybaven portem pro připojení k volitelné termální tiskárně, jež umožňuje průběh ustavování souososti dokumentovat. Po stanovení nesouososti hřídele lze snadno seřídit souosost pohybem pohyblivého stroje.

     Teploměr TMTL 1400K  ( SKF ThermoLaser TMTL 1400K - pdf )
SKF ThermoLaser TMTL 1400K je uživatelsky příjemné zařízení s jednoduchou obsluhou – stačí je zaměřit na cíl, stisknout tlačítko
a okamžitě můžete odečítat teplotu na velkém podsvětleném displeji. Teplota je měřena bezdotykově, a tedy měření je bezpečnější, rychlejší 
a snadnější. Přístroj TMTL 1400K využívá pro měření teploty infračervené záření. Umožňuje tedy měřit teplotu v případě, kdy by kontakt
s běžným měřicím snímačem mohl znečistit povrch, a tedy je ideální pro měření teploty v potravinářském průmyslu. Pro měření vyšších teplot nebo kontaktní měření je přístroj dodáván s dotykovým snímačem.

     Bezkontaktní teploměr TMTL 500 ( Bezkontaktní teploměr TMTL 500 - pdf )
SKF ThermoLaser TMTL 500 je neobyčejně uživatelsky příjemné zařízení s jednoduchou obsluhou – stačí je zaměřit na cíl, stisknout tlačítko a okamžitě lze odečítat teplotu na velkém podsvětleném displeji. Vzhledem k tomu, že teplota je zjišťována bezdotykovým způsobem, měření je bezpečnější, rychlejší a snadnější. Pro měření teploty využívá přístroj TMTL 500 infračervené záření. Umožňuje tedy měřit teplotu v pří-padě, kdy kontakt s běžným měřicím snímačem by mohl způsobit znečištění povrchu, a tedy je ideální pro měření teploty v potravinářském průmyslu.
 Přístroj SKF ThermoLaser využívá laserový paprsek II. třídy pro přesné zaměření cíle a infračervený snímač pro měření teploty. Optická část přístroje zachytí vyzařované, odražené a přenesené záření a zaměří je přesně na detektor. Elektronická část přístroje převede informace na teplotní údaj, který je zobrazen na displeji přístroje. Laserový paprsek je určen výhradně pro přesné zaměření. Teplotní údaj může být na displeji zobrazován v °C nebo °F. Přístroj TMTL 500 je základní přístroj s pevnou emisivitou 0,95. Je dodáván s baterií a návodem k obsluze.

     Teploměr TMTP 200 ( Teploměr TMTP 200 - pdf )
TMTP 200 je rychlý a přesný kapesní teploměr se zabudovanou snímací sondou. Typickým použitím je měření na tvrdém povrchu jako jsou ložiska, ložisková tělesa, čerpadla, kompresory atd.
 Teploměr TMTP 200 se dodává v jediném provedení s přepínatelným zobrazením teploty ve °Celsia nebo °Fahrenheita. Paměťová funkce podrží nejvyšší naměřenou teplotu. Teploměr je vodotěsný a nárazuvzdorný. Po pěti minutách se automaticky vypne. Je dodáván s bateriemi a návodem k obsluze. Doteková část snímací teplotní sondy je navržena pro těžké provozní podmínky a když není používána je opatřena ochranným pouzdrem.

     Laserové otáčkoměry TMRT 1 a TMRT 1Ex SKF ( Laserové otáčkoměry TMRT 1 a TMRT 1Ex SKF - dbf )
Otáčkoměry SKF řady TMRT jsou dvojího provedení, TMRT 1a TMRT 1Ex, umožňující laserové nebo kontaktní měření otáček a přímočaré rychlosti. Laserový optický systém umožňuje snadné a rychlé optické měření z bezpečné vzdálenosti od rotujících součástí. Díky velkému rozsahu otáček a různým měřicím režimům jsou otáčkoměry řady TMTR vhodné pro měření rychlosti v mnoha aplikacích.
  Oba otáčkoměry, TMRT 1 a TMRT 1Ex, nabízí vynikající měření v pěti různých režimech. Měření také usnadňuje velký úhel pod kterým může paprsek na terč dopadat. Tento úhel může být až ± 80°. Uživatel si může vybrat mezi měřením ot/min, ot/sec., metrů, stop nebo yardů za minutu nebo sekundu. Dále můžou přístroje měřit vzdálenost a interval mezi jednotlivými otáčkami. Oba přístroje jsou ovladatelné jednou rukou a mají snadno čitelný displej, který může zobrazovat hodnoty oboustranně podle toho, odkud se na něj uživatel dívá.
  Přístroj TMRT 1 může být vybaven dálkovým laserovým senzorem, který je dodáván jako příslušenství. Přístroj TMRT 1 Ex byl zvláště navržen do prostředí s nebezpečím výbuchu a je na toto použití testován a schválen dle posledních ATEX standardů. Je mezi jinými vhodný do takových provozů jako petrochemie, výroba plynů a farmaceutický průmysl.

     Elektronický stetoskop TMST 3 SKF ( Elektronický stetoskop TMST 3 - pdf )
Pro detekci, sledování a diagnostiku zdrojů všech druhů hluku, který vychází ze stroje včetně poškozených ložisek, klepání ventilů a pístů, hluku zdvihátek nebo ozubených kol a čerpadel. 
  Elektronický stetoskop SKF je ruční přístroj, který je dodáván v odolném přepravním kufříku spolu se dvěma snímacími nástavci, sluchátky a bateriemi. Speciální demonstrační vícejazyčný disk CD-ROM obsahuje zvukové nahrávky, které představují typické vady ložisek a hluk, který vyvolávají. Hluk nebo vibrace stroje jsou zachyceny snímacím nástavcem a přeneseny do převodníku. V převodníku jsou vibrace převedeny na elektrický signál, který je zpracován a zesílen v elektronické části přístroje. Přístroj je vybaven dvěma výstupy, na něž je vyveden zesílený signál. Jeden výstup je určen pro připojení sluchátek a druhý pro připojení magnetofonu. Sluchátka jsou schválená jako ochrana sluchu podle EN 352-1.1993 a pr EN 352-3.

     Přístroj pro termovizní zobrazení teploty TMTI 300 SKF ( Přístroj pro termovizní zobrazení teploty TMTI 300 - pdf )
Zobrazování teploty je založeno na skutečnosti, že všechny objekty vyzařují infračervené záření ve vztahu k jejich teplotě. Teplo vyzařuje infračervené záření o dlouhé vlnové délce, které není lidským okem viditelné. Teplotní zobrazení převádí pomocí senzoru neviditelné záření na elektronický signál, který lze snadno převést do obrazové formy. 


 

     Endoskop TKES 1 SKF 
  SKF Maintenance products přichází na trh s novým přístrojem Endoskopem TKES 1.                                                                                
Na základě odezvy z trhu na současnou řadu optických endoskopů řady TMES, byl vyvinut nový SKF endoskop TKES 1 s vynikající kvalitou obrazu a možností jednoduchého záznamu. Velkou výhodou přístroje je, že obraz je zobrazován na 3.5" velké obrazovce namísto malého okuláru. Ukládání obrázků nebo videa na přiloženou SD kartu je možné jedním strisknutím tlačítka.
  TKES 1 je malý přenosný endoskop, který se skládá ze zobrazovací jednotky se zabudovanými bateriemi a ohebného vodotěsného kabelu   délky jednoho metru a průměru pouhých   5,5 mm. Na konci kabelu je miniaturní kamera a čtyři led diody s nastavitelnou intenzitou       osvětlení sledovaného místa. Pro usnadnění pozorování stěn takových dílů jako např. potrubí je v soupravě přiložen boční adaptér na prohlížení pod úhlem 90°. Pro prohlížení obrázků nebo videa není potřebný žádný speciálni program.
Přiložený USB kabel slouží pro přenos obrázků nebo videa do počítače MS Windows® a pomocí videokabelu lze obrázky a video zobrazovat v televizi nebo multimediálním projektoru. Proto je toto zařízení vhodné pro prezentaci na poradách a jednáních. Zabudované baterie se nabíjí pomocí přiloženého adaptéru a všechny součásti zařízení jsou uloženy v lehkém přenosném kufříku.
    


 

Nova Strobe DB Plus 230 CZ (Nova Strobe DB Plus 230 cz - dbf )
Série Nova-Strobe reprezentuje nejnovější technologii přenosných stroboskopů. Jak DA Plus tak DB Plus nabízí výkonné vlastnosti pro diagnostickou kontrolu i pro měření otáček. Jsou lehké a výrazné s rychlostí záblesku do 14 000 záblesků za minutu. Jsou tuhé - robusní a jsou pohodlné pro držení a snadno použitelné.

VIPEN CMVP50 CZ ( VIBPEN CMVP50 cz - dbf )
Multi-parametrický přístup k monitorování stavu strojů poskytuje dvě různé metody pro monitorování těchto stavů. To umožňuje včasnou detekci specifických problémů a poskytuje několik metod na zaznamenání jejich stavu.


MicroVibe P CMVL 3850 ( MicroVibe P CMVL 3850 - dbf )
Výkon bez složitostí. Pokrokový přístroj pro snadné hondocení vibrací, který se vejde do Vaší kapsy.
S novým MicroVibe P od SKF je hodnocení vibrací stejně blízko jako váš PDA. 
Tento ekonomický vybrační expanzivní modul se hodí do slotu na kompaktní flash karty vašeho kapesního PC a pracuje s uživatelsky příjemným operačním systémem Windows Mobile.

Marlin CMDM 5000 Pocket Pro ( Marlin CMDM 5000 Pocket Pro - dbf )
MARLIN Pocket Pro je jiným z nedávných přírůstlů do rodiny ručních mobilních počítačů od SKF pro dosažení pohotovosti strojů a procesů. Doplňuje řadu robusních mobilních průmyslových počítačů, které slouží pro operátorské řízení spolehlivosti.


Microlog CMXA50 ( Microlog CMXA50 - dbf )

 
Microlog CMXA51-IS ( Microlog CMXA51-IS - dbf )


Microlog CMVA60 ( Microlog CMVA60 - dbf )

 
Microlog CMVA65 ( Microlog CMVA65 - dbf )

Microlog CMVA60 ULS ( Microlog CMVA60 ULS - dbf )

SYSTEM MULTILOG

SYSTEM F-LINK

Snímače vibrací

x

Ultrazvukový detektor TMSU 1
je kvalitní přístroj s jednoduchým ovládáním, který slouží k zjištění úniků vzduchu. Úniky způsobené průnikem média
z vysokotlakého do nízkotlakého prostředí vytváří turbulence, které následně generují zvuk o vysoké frekvenci (ultrazvuk), který lze odhalit pomocí přístroje TMSU 1. Poškozené místo lze takto velmi rychle identifikovat.
TMSU 1 je vhodný pro kontrolu, sledování a diagnostiku zdrojů úniku jako např. stlačeného vzduchu, plynů, páry

a vakuových systémů. Dále ho lze využít pro kontrolu správné funkce odvaděče kondenzátu.               
TMSU 1 obsahuje ultrazvukový detektor, slucháta, pryžovou hubici a baterie, vše dodáváno v přenosném kufříku. 

x

 

SKF teploměr TMTL 2400K je dodatkem k současnému sortimentu teploměrů TMTL 500K a TMTL 1400K ale nabízí mnohem více pokrokových funkcí.  TMTL 2400K lze využít jak pro kontaktní tak pro bezkontaktní měření teploty. Teplota objektu je měřena infračerveným detektorem nebo kontaktní teplotní snímací sondou.                                        
Lehký a kompaktní teploměr TMTL 2400K změří bezpečně teplotu horkých, těžko dosažitelných objektů bez rizika jejich kontaminace nebo poškození. Optika teploměru TMTL 2400K snímá vyzařovanou, odraženenou nebo přenesenou energii  která je zaměřena a snímána pomocí detektoru.   
Elektronika teploměru TMTL 2400K převede sejmutou hodnotu na údaj zobrazený na displeji ve °C nebo °F. Zabudovaný dvojitý laser při poměru vzdálenosti k průměru měřené plochy 50:1 pomáhá získat informaci o skutečné velikosti měřené plochy.
  

  

                                                                           
SKF TMSP 1 je kvalitní ruční přístroj pro měření úrovně hluku v decibelech. Že je vysoká úroveň hluku vážným nebezpečím pro zdraví a obtěžujícím faktorem, to prokázaly poslední studie tohoto problému. SKF hlukoměr TMSP 1 je přístroj který měří hluk a zobrazuje jeho hodnoty v decibelech.                                                               
Hluk z okolí je sbírán pomocí kondenzátorového mikrofonu, a je následně zpracován do hodnoty v decibelech, která je zobrazena na displeji.        
SKF hlukoměr TMSP 1je dodáván v přenosném kufříku společně s clonou proti větru, kalibračním šroubovákem, konektorem pro venkovní výstup a alkalinovými bateriemi.
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přístroje pro měření a analýzu vibrací ( vybrační diagnostika SKF ) :

 

 

 

CMAS 100-SL - SKF Machine Condition Advisor ukáže celkovou „rychlost“ vibrací zjištěnou na základě měření signálů vibrací stroje
a automaticky porovnává s předem naprogramovanými směrnými hodnotami Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO. Pokud jsou překročeny směrné hodnoty, objeví se na displeji poplach „Výstraha“ nebo „Nebezpečí“. Přístroj současně měří a porovnává naměřenou hodnotu se směrnicemi stanovenými pro vibrace ložisek a ověřuje, jestli těmto směrnicím vyhovuje, nebo indikuje potenciální poškození ložiska. Přístroj měří rovněž teplotu infračerveným čidlem pro zjištění netypické teploty. Popis přístroje CMAS 100-SL - pdf
uvolňování oleje z plastického maziva, znečištění maziva. Hlavní přednosti analýzy plastického maziva :
Domazávací intervaly mohou být přizpůsobeny skutečným podmínkám. Lze sledovat kvalitu maziva a zjistit nepřijatelné odchylky. Je možné posoudit vlastnosti a ověřit vhodnost určitého plastického maziva pro konkrétní aplikaci. Prevence poškození způsobené nevhodným plastickým mazivem. Získání dalších informací potřebných pro stanovení prvotní příčiny selhání. 
Přenosná souprava určená k použití přímo v provozu. Provádění testů nevyžaduje zvláštní kvalifikaci. Nepoužívají se škodlivé chemické látky. Metodika, na níž je z
aloženo použití soupravy, umožňuje zákazníkovi získat poznatky z oblasti mazání a správně posoudit výsledky každého testu. Na provedení testu je zapotřebí méně než 0,5 g maziva. Nástroj pro rychlé posouzení, který umožňuje okamžitě přijmout rozhodnutí přímo na místě.