User not logged   
go to cart
in the cart: 0 items  
  log in here!   in value: 0,00 CZK 
Loading

Plastická maziva TOTAL

MULTIS EP0
Víceúčelové plastické mazivo pro vysoké tlaky bez těžkých kovů.
Použití: teplotní rozsah od -20 °C do 120 °C.
Mazání převodovek, motorových reduktorů a všude tam, kde je tento typ maziva doporučován.
Může být použit v centrálních mazacích systémech.
Vlastnosti: Velmi dobrá odolnost vůči vysokému zatížení a nárazům.
Velmi dobrá mechanická stabilita.
Velmi dobrá čerpatelnost. Vynikající vlastnosti protikorozní, protiotěrové a za vysokých tlaků.

MULTIS EP1 - EP2
Víceúčelové plastické mazivo pro vysoké tlaky bez těžkých kovů.
Použití: teplotní rozsah od -20 °C do 120 °C.
Mazání ložisek, kluznic, ozubnic a různých velmi zatížených strojních částí. Může být použit v centrálních mazacích systémech.
Vlastnosti: Velmi dobrá odolnost vůči vysokému zatížení a nárazům. Velmi dobrá mechanická stabilita. Dobrá přilnavost ke kovům. Dobré vlastnosti i v přítomnosti vody. Velmi dobrá čerpatelnost. Vynikající vlastnosti protikorozní, protioděrové i za vysokých tlaků. Vznikající antioxidační vlastnosti. Dlouhá provozní životnost.

MULTIS EP3
Víceúčelové mazivo pro vysoké tlaky bez aditiv obsahující olovo či jiné těžké kovy.
Použití: teplotní rozsah od -20 °C do 130 °C.
Pro mazání všech vysoce zatěžovaných ložisek ( strojní zařízení, těžké nákladní automobily ).
Vlastnosti: Velmi dobré působení proti oxidaci. Vynikající působení proti rezavění a korozi. Vynikající působení proti opotřebení za vysokých tlaků. Velmi dobrá odolnost vůči vysokému a nárazovému zatížení. Velmi dobrá stabilita za provozu. Vynikající přilnavost ke kovům.

AXA GR ( dříve SPECIF FM ) 
Mazivo pro potravinářský průmysl.
Použití: teplotní rozsah od -20 °C do 160 °C. Mazání kuličkových a válečkových ložisek, šoupátek a spojek. mazání pomaloběžných redukčních převodů. Ochrana proti korozi těch částí strojů, které nejsou činné. Snižuje opotřebení těsnění z pryže a elastomerů. Mazání všech výrobních, nebo balicích strojů, používaných v potravinářském průmyslu, kde by mohlo mazivo druhotně znečistit výrobky.
Vlastnosti: Velmi dobrá mechanická stabilita. Velmi dobrá teplotní stabilita spolu s dobrou reversibilitou. Vynikající odolnost vůči vysokým a nárazovým zatížením. Velmi dobré působení proti opotřebení, korozi, rezivění za vysokých tlaků. Vynikající přilnavost ke kovům. AXA GR  nepodléhá žádným změnám působení vody, mořské vody, vinného octa, vína, piva, šťáv z masa, oleje z burských oříšků, mléka a moštu.

SPECIS CU
Mazací tuk proti zadírání s obsahem mědi.
Použití: Určeno pro montáž dílů, které jsou náchylné ke korozi nebo oxidaci a následně je pak obtížné je demontovat. Mazací tuk je účinný u mechanismů nebo součástí, které jsou vystaveny korozi, jak je tomu při styku s mořskou vodou a také ve spojovacích článcích mechanických brzd vozidel. Tento tuk byl vyvinut pro různé matice
( výfukové potrubí motorů ).
Vlastnosti: Proti zadírání. Odolnost proti vodě. Ochrana proti korozi.

ROYCO GREASE 22 ( dříve AEROGREASE 22 )
Syntetické mazivo pro vysoké tlaky.
Použití: Mazání ložisek motorů, ventilátorů, turbín, čerpadel, vřeten obráběcích strojů a generátorů. Výrobek vysoké kvality pro mazání za obtížných podmínek, například tam, kde je požadována dlouhá životnost maziva a je obtížná kontrola a doplňování. Může být použito v mazacích systémech pod tlakem.
Teplotní rozsah od -54 °C do 177 °C.
Vlastnosti: Velmi dobrá provozní stabilita i při dlouhodobém provozu. Vynikající odolnost vůči oxidaci a vibracím. Dokonale nerozpustné ve vodě. EP vlastnosti pro mazání vysoce zatěžovaných ložisek.

PLUTON HT2
Víceúčelové mazivo pro vysoké teploty a tlaky.
Použití: teplotní rozsah od -20 °C do 170 °C.
Pro mazání ložisek, šoupátek, ozubnic vystavených vysokým teplotám a velkým zatížením. Pro ložiska elektromotorů, generátorů, odtahových ventilátorů pro horký plyn nebo páru, sušiček, čerpadel, dopravníků k pecím. Vhodné pro celou životnost mazaného zařízení nebo pro velmi dlouhou dobu provozu. Může být použito v mazacích systémech pod tlakem.
Vlastnosti: Vynikající teplotní stabilita s vynikající reversibilitou. Vynikající působení proti opotřebení a za vysokých tlaků. Velmi dobrá odolnost vůči vysokým a nárazovým zatížením. Odolnost nejvyššího stupně vůči vodě. Vynikající přilnavost ke kovům. Vynikající působení proti rezavění a korozi. Může být snadno nanášeno a vstřebáváno.

MULTIS BIO EP2
Víceúčelové syntetické biologicky odbouratelné plastické mazivo.
Použití: teplotní rozsah od -40 °C do 180 °C.
Mazání všech valivých a kluzných elementů, ozubnic apod. za podmínek normálního zatížení. Může být použito v systémech s centrálním mazáním.
Vlastnosti: Víceúčelový tuk s dobrými vysokotlakými schopnostmi. Velmi dobrá mechanická stabilita. Dobré protioděrové a antikorozní vlastnosti. Vynikající oxidační atabilita.

MULTIS MS
Víceúčelové mazivo pro vysoké tlaky s obsahem sirníku molybdeničitého.
Použití: teplotní rozsah od -20 °C do 130 °C.
Zvláště vhodné pro mazání pomaloběžných mechanismů, vystavených vysokému zatížení a opakovaným nárazům. Mazání po celou dobu životnosti, např. ložisek, uzavřených spojek, zapouzdřených a otočných čepů. Velmi vysoce zatěžované součástky v podmínkách vysokých teplot.
Vlastnosti: dokonalá nerozpustnost ve vodě. Velmi dobrá odolnost vůči vysokým a nárazovým zatížením. Vynikající působení proti opotřebení a za vysokých teplot. Vynikající oxidační stálost. Může být snadno použit ve všech mazacích systémech pod tlakem a do konce za nízkých teplot.