User not logged   
go to cart
in the cart: 0 items  
  log in here!   in value: 0,00 CZK 
Loading

Loctite - zajišťování závitů

     Loctite 290 - se doporučuje pro předem smontované části, např. stavěcí šrouby, elektrické konektory a zajišťovací šrouby.
Kapilární produkt.
Rozměr závitu až do M6. Pevnost střední / vysoká. Funkční pevnost za 3 hod.. Povolovací moment pro šrouby M10 je 10Nm. Dlouhodobá teplotní odolnost + 150 °C. Velikost balení 10 ml, 50 ml, 250ml.

     Loctite 222 - se doporučuje se pro málo pevné zajištění seřizovacích šroubů se zapuštěnou hlavou a zajišťovacích šroubů. Použití též u kovů s menší pevností jako hliník nebo mosaz, které by mohly při demontáži prasknout. Rozměr závitu až do M36. Pevnost nízká. Funkční pevnost za 6 hod.. Povolovací moment pro šrouby M10 je 6 Nm. Dlouhodobá teplotní odolnost
+ 150 °C. Velikost balení 10 ml, 50 ml, 250ml.

     Loctite 243 - se hodí pro všechny typy kovových spojovacích částí se závitem. Zabraňuje povolení u vibrujících částí jako čerpadla, upevňovaví šrouby motorů, převodových skříní nebo lisů. Doporučuje se tam, kde se při opravách používá demontáž ručním nářadím a kde jsou součástky znečištěné olejem.
Kapalina.
Rozměr závitu až do M36. Pevnost střední. Funkční pevnost za 2 hod.. Povolovací moment pro šrouby M10 je 20 Nm. Dlouhodobá teplotní odolnost
+ 150 °C. Velikost balení 10 ml, 50 ml, 250ml.

     Loctite 248 - šikovný při použití, nestéká. Vhodný zejména tam, kde je díky přístupu aplikace produktu obtížná - nad hlavou, pod nebo vedle stroje a nebo na součástky se kterými nelze manipulovat. Účinný pro všechny typy kovových závitových spojů. Doporučuje se v případech, kde se vyžaduje opětovné rozebírání - obráběcí a tvářecí nástroje, čerpadla a kompresory, upevňovací šrouby, převodovky.
Polotuhý.
 Rozměr závitu až do M50. Pevnost střední. Funkční pevnost za 6 hod.. Povolovací moment pro šrouby M10 je 19 Nm. Dlouhodobá teplotní odolnost
+ 150 °C. Velikost balení 9 g, 19 g tyčinka.

     Loctite 2701 ( zpelšený Loctite 270 )
 Pro všechny typy kovových spojovacích částí ( včetně nerezových nebo pokovených, např. pozinkovaných ), kde není zapotřebí pravidelné rozebírání při údržbě. Doporučuje se pro trvale dotažené svorníky na blocích motorů a skříní čerpadel.
Kapalina.
Rozměr závitu až do M20. Pevnost vysoká. Funkční pevnost za 6 hod.. Povolovací moment pro šrouby M10 je 38Nm. Dlouhodobá teplotní odolnost
+ 150 °C. Velikost balení 5 ml, 10 ml, 50 ml, 250ml.

     Loctite 268 - snadno se používá, neroztéká se. Hodí se v místech se špatným přístupem - nad hlavou, pod strojem nebo vedle součástí, s nimiž nelze hýbat. Hodí se pro všechny typy kovových spojovacích částí se závitem. Doporučuje se tam, kde není zapotřebí pravidelná demontáž při údržbě - kotevní šrouby, připevnění motorů, převodových skříní a čerpadel, šrouby na víkách ložisek a svorníky.
Polotuhý.
Rozměr závitu až do M50. Pevnost vysoká. Funkční pevnost za 24 hod.. Povolovací moment pro šrouby M10 je 25 Nm. Dlouhodobá teplotní odolnost
+ 150 °C. Velikost balení 9 g, 19 g tyčinka.