User not logged   
go to cart
in the cart: 0 items  
  log in here!   in value: 0,00 CZK 
Loading

Linární vedení s profilovou tyčí

     Lineární kolejnicová vedení slouží k realizaci velmi přesných přímočarých pohybů pomocí valivých elementů - kuliček. Kuličky obíhají v broušených a kalených drahách vozíku a kolejnice, přičemž přenáší zatížení působící na vozík. Výhodou je velmi vysoká únosnost a tuhost systému při velmi nízkém valivém odporu.
     Lineární vedení s profilovou tyčí se skládá z přesné kalené vodicí tyče se čtyřmi vybroušenými oběžnými drahami, po kterých se pohybují vozíky s vnitřním oběhem kuliček. Vedení se dodává v šesti základních velikostech průřezu tyče a se širokou nabídkou typů vozíků, lze objednat vozíky s definovaným vnitřním předpětím na tyči.

Příklad označení : LLBHS 15 TA/TB/TR , LLBNS 20 TR, LLHRS 15 SA, LLRHS 20 SA, LLRHS 25 SA, LLRHS 30 SA, LLRHS 35 A,
KUVE 15 E S, KUVE 20 E S, KUVE 25 E S, KUVE 30 E S, KUVE 35 E S, KUVE 45 E S

 Katalog SKF lineární vedení s profilovou tyčí

     Vedení s vodicími tyčemi
Vedení se skládá ze dvou přesných kalených tyčí s broušenou prizmatickou drážkou, ve které se odvalují klece s valivými tělesy ( kuličky, válečky nebo jehly ). Pro speciální aplikace lze dodat kluznou variantu vedení s kombinací kluzných povrchů ocel - plastická hmota Turcite- B.

Příklad označení: LWR 3050, LWR 3075, LWR 3100, LWR 3125, LWR 3150, LWR 3175, LWR 3200, LWR 6100, LWR 6150, LWR 6200, LWR6250. LWR 6300. LWR 6350, LWR 6400
LWRE 3050, LWRE 3075, LWRE 3100, LWRE 3125, LWRE 3150, LWRE 3175, LWRE 3200, LWRE 6100, LWRE 6150, LWRE 6200, LWRE 6250, LWRE 6300, LWRE 6350, LWRE 6400

 Katalog SKF lineární vedení s vodícími tyčemi